Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
31 października 2018
III Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

Zapraszamy Państwa do udziału w III Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 19 stycznia 2019r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP SA. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów i pracowników branży farmaceutycznej z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także przyjaciół farmacji.

Termin zawodów:
19 stycznia 2019 r.

Miejsce Zawodów:
Stok narciarski „Złoty Groń”
Istebna

Cel zawodów:
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, a także integracja środowiska aptekarskiego oraz doskonalenie umiejętności narciarstwa zjazdowego, zachęcenie do uprawiania narciarstwa.

Organizatorzy:
Śląska Izba Aptekarska
HURTAP SA

Patronat:
Naczelna Izba Aptekarska

Patronat medialny:
Aptekarz Polski

Harmonogram zawodów:
19 stycznia 2019 r. (sobota)
7:30 – 8:30        odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów
8:30                   oglądanie trasy
9:00                   rozpoczęcie zawodów
13:00                 zakończenie zawodów
13:00 – 14:00    poczęstunek dla uczestników
14:00                 nagrodzenie zwycięzców
19:00                 impreza integracyjna w Karczmie „Ochodzita”, Koniaków Pietraszyna (dla chętnych, którzy potwierdzą udział)

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci)
 • Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia lub bez wskazania przynależności do Izby Aptekarskiej będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
 • Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej.
 • Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
 • Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie następujących danych:
 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres e-mail
 4. Numer telefonu
 5. Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy firm farmaceutycznych)
 6. W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej.
 7. Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.
 • Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
 • Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.

Zgłoszenia:

Opłata:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

Numery startowe:
Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu zawodów w godzinach 7:30-8:30.

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rangi Pucharu Polski przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w slalomie gigancie. Start w slalomie gigancie odbywa się według wylosowanej kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kategorie wiekowe:

Farmaceutki:
K1 – (rok urodzenia 1989 i młodsze)
K2 – (rok urodzenia 1988-1979)
K3 – (rok urodzenia 1978-1969)
K4 – (rok urodzenia 1968 i 1959)
K5 – (rok urodzenia 1958 i starsze)

Farmaceuci:
M1 – (rok urodzenia 1989 i młodsi)
M2 – (rok urodzenia 1988-1979)
M3 – (rok urodzenia 1978-1969)
M4 – (rok urodzenia 1968 i 1959)
M5 – (rok urodzenia 1958 i starsi)

Pracownicy branży farmaceutycznej:
Kobiety:

K1 – do 35 lat (rok urodzenia 1984 i młodsze)
K2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1983-1974)
K3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsze)
Mężczyźni:
M1 – do 35 lat (rok urodzenia 1984 i młodsi)
M2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1983-1974)
M3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsi)

Przyjaciele Farmacji:
Kobiety:
K1 – do 35 lat (rok urodzenia 1984 i młodsze)
K2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1983-1974)
K3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsze)
Mężczyźni:
M1 – do 35 lat (rok urodzenia 1984 i młodsi)
M2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1983-1974)
M3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsi)

Juniorki:
16-18 lat (rok urodzenia 2001-2003)
Juniorzy:
16-18 lat (rok urodzenia 2001-2003)

Dzieci
Dziewczynki:

Kat. – do 8 lat (rok urodzenia 2011 i młodsze)
Kat. – od 9 do 11 lat (rok urodzenia 2010-2008)
Kat. – od 12 do 15 lat (rok urodzenia 2007-2004)
Chłopcy:
Kat. – do 8 lat (rok urodzenia 2011 i młodsze)
Kat. – od 9 do 11 lat (rok urodzenia 2010-2008)
Kat. – od 12 do 15 lat (rok urodzenia 2007-2004)

Puchar Rodzin: ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:
Kobiety i mężczyźni. W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy imprezy.

Kolejność startu:

 1. Dzieci
 2. Juniorzy
 3. Kobiety:
 • farmaceutki,
 • pracownicy branży farmaceutycznej,
 • przyjaciele farmacji
 1. Mężczyźni:
 • farmaceuci,
 • pracownicy branży farmaceutycznej,
 • przyjaciele farmacji

Klasyfikacja Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim:

 • o zwycięstwie i kolejności w poszczególnych kategoriach decydować będzie najlepszy czas jednego z dwóch ukończonych przejazdów.
 • o zwycięstwie w „Pucharze Rodzin” decydować będzie suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka rodziny

Nagrody:
Puchary, medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zawodów, każdy z uczestników zawodów otrzyma także pamiątkowy medal III Pucharu Polski.

Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów:
Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Postanowienia ogólne:
Organizator zastrzega sobie zmianę godzin w harmonogramie, a także prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem.

Pliki do pobrania:

komentarzy /0/
Skomentuj